Po - Pá: 7:00 - 11:30
Ordinační hodiny
+420 376 323 267
Telefon pro objednání
info@interdia.cz
E-mail
Diabetolgie

Diabetologie je v Klatovech naším hlavním oborem. Zabýváme se jak diabetem typu 1., tak typu 2. Diabetes 1. typu postihuje nejčastěji
mladší pacienty do 35 let věku a vzniká tím, že slinivka břišní vyrábí nedostatek inzulinu. Což může být způsobeno poškozením tkáně slinivky.
A to buďto infekcí či autoimunitní reakcí.

Mnohem rozšířenější je diabetes 2. typu, který se nejčastěji objevuje u lidí trpící obezitou. U tohoto typu sice slinivka inzulin v těle
vytváří, potíž je ale v čerpání cukru z krve. Ten kvůli špatné aktivitě buněk zůstává v krvi.

Provádíme kompletní vyšetření a diagnostiku a následnou léčbu spojenou s poradenskými službami. Specializujeme se zejména na obor
obezitologie, která se projevuje hlavně u diabetes 2. typu. Součástí naší léčby je i edukace rodinných příslušníků nemocného, poradna pro
změnu životního režimu a diety.

Protože stravovací režim je při výskytu cukrovky velmi důležitý, klademe na toto odvětví při léčbě velký důraz. Cílem je získat správný
příjem sacharidů, tuků a bílkovin a většinou i zvýšit fyzickou aktivitu pacientů.

U hypertoniků (lidmi s dlouhodobě vysokým tlakem) můžeme zavádět Holterovu monitoraci pro přesné a dlouhodobé zjištění krevního tlaku.
Obdobně zavádíme monitoraci glykemií cestou senzoru, který se umístí pod kůži. Při komplikovanějších případech spolupracujeme s plzeňskou
klinikou a pražskými pracovišti.

Zabývám se diagnostikou gestačního diabetu, tedy cukrovky u těhotných a dále péčí o ně během těhotenství i po porodu.

Dále se zabývám redukčními režimy dietami pro obézní nemocné.

NAŠE PÉČE

Kompletní péče o pacienty s cukrovkou a s nemocemi, které cukrovku často doprovázejí

1

choroby štítné žlázy

2

porucha metabolismu lipidů

3

obezita

4

CHOROBY LEDVIN

5

HYPERTENSE ARTERIÁLNÍ

6

CHOROBY CÉV

7

CHOROBY ZAŽÍVACÍHO SYSTÉMU

Interní medicína

Interní medicína se zabývá diagnózou a nechirurgickou léčbou nejen vnitřních orgánů. Internista musí mít přehled o velkém množství chorob,
na rozdíl od praktického lékaře je ale specializovanější a v rámci svých znalostí by měl poskytnout kvalitnější péči.

Na interně v Klatovech provádíme předoperační vyšetření, vyšetření před lázeňskou léčbou, ale i vyšetření a diagnostiku vnitřních chorob.
Léčba následně, pokud je to zapotřebí, pokračuje u jednoho z úzce specializovaných odborníků, s nimiž spolupracujeme – kardiolog, gastroenterolog, endikrinolog, pulmolog, neurolog, ortoped, chirurg atd.

K dispozici máme technicky vyspělou akreditovanou laboratoř BioLab, v níž můžeme vykonávat moderní vyšetřovací metody. A to hlavně laboratorní,
ale také rentgen, počítačovou tomografii (CT), nukleární medicínu a další v České republice dostupné metody. Při komplikovaných onemocněních
spolupracujeme s plzeňskou a pražskou klinikou.

U pacientů se sníženou schopností chůze využíváme dopravní sanitní společnost, která pacienty doma vyzvedne a přiveze do ordinace.
Tito pacienti jsou poté, podobně jako pacienti, které přiveze rodinný příslušník, zváni do ordinace přednostně.
A to proto, abychom vyšli vstříc nejenom pacientovi, ale také řidiči sanitního vozu, popř. rodinného příslušníka, který nemůže trávit příliš času mimo své pracoviště. Po domluvě je možná také návštěva s eventuálním odběrem krve u domácího lůžka pacienta.

Image

Smluvní pojišťovny